You are currently viewing 07. Rozmowy z Tatą – Czym jest hypoadrenia i czy stres jest groźny dla naszego organizmu?

07. Rozmowy z Tatą – Czym jest hypoadrenia i czy stres jest groźny dla naszego organizmu?

Hypoadrenia – termin, którego wielu z nas nie zna, ale czy w takim wypadku zjawisko to nie istnieje? W tym odcinku opowiadamy jak bardzo negatywny wpływ na nasz organizm ma stres i zakwaszenie organizmu i w jaki sposób może doprowadzić to do wyczerpania nadnerczy, czyli hypoadrenii.